Sản phẩm

THỊT TRÂU GÁC BẾP

Giá bán: 300k/gói 250g

500k/gói 500g

950k/k

THỊT HEO GÁC BẾP

350k/gói 500g

700k/kg

TÁO MÈO

Táo mèo tươi: 60k/kg

Táo mèo khô: 120k/kg

Mơ tươi Tây Bắc: 60k/kg

RƯỢU DÂN TỘC

Rượu táo mèo

Rượu mơ

Rượu ba kích

Rượu ngô men lá